Na tej stronie można znaleźć mapę ludności Japonii do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Japońska mapa gęstości zaludnienia przedstawia liczbę mieszkańców w stosunku do wielkości kraju oraz strukturę ludności Japonii w Azji.

Japońska mapa gęstości zaludnienia

Mapa gęstości zaludnienia Japonii

Japońska mapa gęstości zaludnienia przedstawia liczbę mieszkańców w stosunku do wielkości Japonii. Ta mapa demograficzna Japonii pozwoli Państwu poznać demografię i strukturę ludności Japonii w Azji. Mapę gęstości zaludnienia Japonii można pobrać w formacie PDF, wydrukować i bezpłatnie.

Obecna liczba ludności Japonii wynosi 126 318 953 na dzień 26 listopada 2020 r., na podstawie opracowania Worldometer z najnowszych danych ONZ. Według danych ONZ liczba ludności Japonii w 2020 roku szacowana jest na 126 476 461 osób w połowie roku. Gęstość zaludnienia Japonii odpowiada 1,62% całkowitej liczby ludności świata, jak wspomniano na mapie gęstości zaludnienia Japonii.

Japonia zajmuje 11 miejsce na liście krajów (i zależności) według liczby ludności. Gęstość zaludnienia w Japonii wynosi 347 osób na Km2 (899 osób na mi2), jak widać na mapie gęstości zaludnienia Japonii. Całkowita powierzchnia ziemi wynosi 364,555 km2 (140,755 mil kwadratowych). 91.8 % ludności to ludność miejska (116 099 672 osób w 2020 r.). Mediana wieku w Japonii wynosi 48,4 roku.

Japonia, licząca ponad 127 milionów mieszkańców, jest dziesiątym najbardziej zaludnionym krajem świata. Populacja Japonii jest prawie o jedną trzecią większa od populacji Niemiec i ponad dwukrotnie większa od poszczególnych populacji Wielkiej Brytanii, Włoch i Francji. Średnia gęstość zaludnienia na milę kwadratową w Japonii jest porównywalna z tak małymi krajami jak Belgia i Holandia, co widać na japońskiej mapie gęstości zaludnienia, kraje te są płaskie z dużo większą ilością gruntów ornych. Gęstość zaludnienia na jednostkę powierzchni uprawnej jest największa na świecie.